Mere (VILD) bynatur

Vi skal være meget bedre til at lade naturen fungere på naturens præmisser. Vi skal derfor skabe rum og sprækker i byen, hvor naturen kan få lov til at være ”vild med vilje”. Vi skal begrønne på nye måder, der løsriver sig fra tanken om de ensartede og velfriserede parker. Det kan eksempelvis betyde, at vi lader nogle af byens parker fungere på naturens præmisser og gror vildt. Mest af alt handler det om et opgør med den meget stærke opdeling mellem natur og beton i byen.
Det betyder også et opgør med den naturmæssige monokultur i byen, som en stor del af bynaturen i København bærer præg af. Det gælder eksempelvis træerne langs søerne. En mere mangfoldig udvælgelse af byen træer, vil give dem langt bedre levevilkår. Mere divers bynatur kan blandt også byde flere frugttræer og -buske. Derudover vil vi i Alternativet også gerne integrere naturen i nogle af de eksisterende byrum, hvor kolde fliser, bænke og affaldsspande dominerer. Det kunne eksempelvis være med flere offentlige bede eller byhaver i stedet for tomme og kolde pladser, eller legepladser integreret med naturen. København skal være en by, hvor vi klistrer betonen til med natur, og de naturrige byrum er tilgængelige for alle.
I forbindelse med arbejdet med klimatilpasning vil Alternativet endvidere arbejde for, at naturen i højere indtænkes i dette arbejde.