Mere skolesamarbejde om brug af sportsfaciliteter

En udfordring ved sports- og idrætslivet i København er manglen på faciliteter, og manglen på plads i byen. Alternativet København foreslår derfor, at skolerne i langt højere grad sammen med sports- og idrætsforeningerne laver samarbejde om brug af hinandens faciliteter. I dag oplever nogle, at der pga. travlhed ikke er tid til at koordinere planlægningen. Alternativet København vil derfor i forbindelse med forslaget have et ”koordineringsudvalg”, som skal stå for koordinering og planlægning i samarbejde med de respektive skoler og sport- og idrætsforeninger. Udvalget skal være frivilligbasseret og bestå af folk fra skolerne og sport- og idrætsforeningerne.