Fra borgerinddragelse til kvalificeret borgerindflydelse - Årlig demokratisk omsorgsdag

Forsøg:
Årlig demokratisk omsorgsdag for kommunens ansatte – en arbejdsdag, hvor kommunens ansatte yder en social eller demokratifremmende indsats ude hos borgerne eller i lokalområderne.

1 Synes om

Konkret:
Kommunal viden flyder ud til Københavnerne.
Københavnerne udbygger viden om et konkret område, hvor de har et behov.

Større perspektiv:
Københavns kommunes ansatte får et stort netværk på kryds og tværs i byen.
København får et større kendskab til Københavns kommune og der skabes mange flere relationer og indgange mellem borgere og kommune.

Alt godt fra Stine Skot, tovholder på forslaget på vegne af Ny politisk kulturs arbejdsgruppe