Omsorgsfulde fællesskaber og lokalsamfund

Velfærd og velfærdssamfundet er mere end bare kommunale ydelser og en socialpolitik bør derfor ikke reducere omsorgen, velfærden og velværen til en ydelsestænkning og en relation mellem borger og kommune. Velfærden er meget mere – og nok især – det ansvar vi som mennesker har for hinanden og den omsorg og betænksomhed vi i hverdag viser hinanden i gode fællesskaber. Konkrete forslag knyttet hertil:

  • Lokale ildsjæle – community organisers
  • Bedre samarbejde med civilsamfund og NGO’er
  • Lokaludvalg med socialt sigte

Lokale ildsjæle – community organisers
Københavns Kommune bør ansætte et netværk af lokale ildsjæle eller ”community organisers”, der skal opbygge relationer og fællesskaber i lokalmiljøerne. Selvom vi lever i en globaliseret verden, og København er en skandinavisk metropol, skal man ikke underkende lokalmiljøernes betydning. Mange steder i Europa blomstrer denne tanke på baggrund af solide erfaringer fra USA og Storbritannien. Stærke, omsorgsfulde og engagerede fællesskaber og lokalmiljøer er ikke noget nyt i Danmark, men det kræver ressourcer og engagement at igangsætte og skabe. I København er tanken brugt i forbindelse med områdeløft, hvor det desværre ofte kun er en midlertidig ordning. I Alternativet ser vi gerne de lokale community organisers permanentgjort – også i områder der ikke er under områdeløft.

Bedre samarbejde med civilsamfund og NGO’er
Københavns kommune skal blive endnu bedre til at samarbejde med de mange fantastisk dygtige civilsamfundsorganisationer og omsorgsfulde mennesker, der hver dag gør en uvurderlig forskel for medborgere i København. Civilsamfundet i bred forstand – fra professionelle organisationer til gode naboskaber – leverer en omsorg, der måske er den allermest afgørende og som hverken kan eller skal erstattes af kommunen. Det handler ikke om, at civilsamfundet skal løse kommunale ansvarsområder. Det handler om, at vi som kommune skal værdsætte, dyrke og understøtte, at den allermest afgørende omsorg sker mellem mennesker i samfundet, der vil hinanden på tværs. Hver evig eneste dag. Som kommune kan vi være bedre til at samarbejde og vi kan sikre gode forhold for civilsamfundet.

Lokaludvalg med socialt sigte
Lokaludvalgene råder i dag over puljemidler til aktiviteter indenfor demokrati, kultur og netværk, ligesom de har ansvaret for miljøopgaver, bydelsplaner og høringer. I Alternativet vil vi gerne indføre forsøg med, at lokaludvalgene også får et socialpolitisk sigte. Med et lokalt kendskab og perspektiv kan lokaludvalgene netop være omdrejningspunktet for at skabe tilbud på tværs af såvel sektorer som forvaltningsområder og fagligheder i lokalområdet. En sådan tilgang er tiltrængt på socialområdet.