Decentralisering af kommunens pædagogiske og faglige udviklingskonsulenter

Kommunens pædagogiske og faglige udviklingskonsulenter flyttes forsøgsvis fra central-forvaltningen ud på skolerne for at styrke de lokale kræfter til udvikling. Konsulenterne bevarer de faglige netværk, som de indgår i, men de refererer til skolelederen på den skole, som de arbejder ud fra. Den enkelte konsulents tidsanvendelse kunne fx deles 50 / 50 mellem lokale indsatser og indsats, som dækker flere skoler.
Forslaget skal være med til at styrke selvstyret på den enkelte folkeskole – efter mange års stigende centralisering af styringen. Flytningen af de pædagogiske konsulenter vil skabe en mere direkte kobling mellem det pædagogiske og faglige udviklingsarbejde og den enkelte skoles problemer og potentialer i hverdagen.
Afhængigt af størrelse vil den enkelte skole få styrket sin bemanding med 1-3 pædagogiske konsulenter, som kan medvirke til at skabe overskud til udvikling af skolens undervisning - fx tættere faglig sparring med lærere, styrke arbejdet med inklusion, udvikle de praktiske og musisk-kreative fag, afprøve samarbejdskoncepter, styrke samarbejde med forældre mfl.