Federe, fornøjelig fattigdom

Fattige savner økonomisk kapital, men rammes ofte samtidig af mangel på social og kulturel kapital. Deres sociale netværk skrumper og deres deltagelse i samfundets kulturelle liv begrænses. Det stiller dem ringere på mange måder – også til at blive selvforsørgende. Det skyldes måske i højere grad end mange tror, at vi som samfund ser ned på fattige. Derfor foreslår Alternativet at Københavns kommune udvikler en to-strenget indsats og kampagne, der kunne hedde “Længe leve de fattige”.

Det ene fokus er holdnings- og norm-bearbejdende overfor alle kommunens borgere, hvor det ambitiøse sigte kunne være, at forandre normen til, at det ses som beundringsværdigt at klare sig som fattig.
Det andet fokus er at arbejde med konkrete tiltag, der gør det federe og mere fornøjeligt at være fattig i København. Der gør det nemmere at deltage i byens sociale og kulturelle liv.
De to spor i kampagnen kan have oplagte overlap, som f.eks. en årlig fejring af fattigdom, måske som en ny karnevalstradition?

Kampagnen forankres hos et selvstændigt projektkontor, der koordinerer egen indsats med byens andre projekter for udsatte grupper. Årligt budget i nabolaget af 20 mio.kr.

Vigtig idé, især holdningsbearbejdelsen. Lidt når nogle af os ser flygtninge som ressourcestærke qua det de har kæmpet dig igennem (på trods af hvad mange også måtte have af traumer). 20 mill er mange penge i KK’s budget, for den type indsatser.

1 Synes om

Tak for respons, Jon.

Lad os lige tage en snak om budgettet på forslaget, når vi ses. Jeg er klar over, det måske er højt, men det dækker jo også over en række tiltag under en hat.

Denne mærkesag er jeg stadig i tvivl om, hvordan fungerer kampagne-mæssigt.

Den er interessant fordi den udfordrer vanetanken om fattigdom – og fordi den knytter positive ord sammen med begrebet fattigdom – mens fx. FNs 17 Verdensmål siger ‘afskaf fattigdom’.

Min erkendelse er, at vi altid vil have relativ fattigdom – den kan nok ikke afskaffes – og dermed en en samfundsgruppe som via udskamning og ‘taber’-normativitet kan blive socialt og kulturelt fattige.