Flere generationsmøder i København

Vi lever sammen med dem, vi deler generation med. Det betyder ikke bare, at vi ikke
oplever hinandens hverdag og vi ser ikke de forskellige måder, der er at vokse op på, forme sig som menneske, starte familie og få det til at fungere og blive ældre. Med disse aldersbobler undgår vi ikke bare en masse tillært viden tabt, vi får heller ikke indblik i de forskellige virkeligheder, vi hver i sær har. Det er med til at nære fordomme og stereotyper, der ikke nødvendigvis har rod i den generelle opfattelse.

Alternativet ønsker at skabe en kultur med rum, plads og lyst til flere generationsmøder. Der ligger et enormt ubenyttet potentiale i, at vi sørger inspiration, udvikling, erfaringer og ikke mindst venskaber på tværs af generationer.

I Alternativet ønsker vi derfor at satse på at skabe flere generationsmøder i og over hele byen. Alternativet ønsker derfor at skabe en tværsektoriel gruppe, der skal gennemkæmme alle Københavns syv forvaltninger for mulighederne til at skabe flere generationsmøder, fjerne nuværende barrierer og være opsøgende samt eksperimenterende efter nye måder at tænke det klassiske generationsmøde på.

Vi foreslår at nedsætte en generationsfremmende arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for flere generationsmøder i Københavns kommune.