Mere involvering og inddragelse af sports- og idrætsforeninger

Alternativet København foreslår, at Københavns kommune skal garantere at involvere sports- og idrætsforeninger i langt højere grad, når der skal bruges penge på sports- og idrætsområdet. Eksempelvis når der skal bygges en ny sportshal. Det skal være kommunens ansvar at invitere relevante sport -og idrætsforeninger med tidligt i processerne, så de får den maksimale indflydelse. Flere ved mere.