Ambitiøs klimatilpasning

Klimatilpasning er et område med omkring 11 mia. kr. i investeringer over de næste 20 år i København, som har potentialet til at omdanne byen til en mere robust, sund og smuk by, hvis investeringerne går til grønne overfladeløsninger fremfor til udvidelse af kloaksystemet.

Derfor foreslår Alternativet for det første, at vi fastholder de grønne overfladeløsninger som planlagt i skybrudsplanen. Og for det andet, at vi udvider de grønne overfladeløsninger med åbningen af ladegårds Å samt tilplantning af flere spor på H.C. Andersens boulevard til vandabsorbering.

Ladegårdsåen kan være et flagskib for klimatilpasning og en hovedåre i en blå-grøn infrastruktur for byen, og som samtidig skaber et grønt og smukt åndehul for Københavnerne.