Bedre mulighed for rådgivning, hjælp og støtte

I Alternativet København ønsker vi, at vi skal være bedre til at tage os af hinanden – støtte hinanden og bakke hinanden op. Vi skal som samfund være bedre til at håndterer, når vi har personlige problemer, så vi ikke går alene med dem.
Alternativet København ønsker, at vi giver meget større mulighed for hjælp og støtte til unge.
Vi foreslår, at vi retænker allerede eksisterende elementer såsom ungerådgivningen i København.
Vi foreslår, at vi laver en helt ny ungerådgivning, som skal målrettes unge mellem 13-25 år. Den nye ungerådgivning skal have flere ressourcer, så vi sikrer, at man kan få den hjælp og støtte, som man har brug for. Den nye ungerådgivningen skal promoveres meget mere, og gøres mere enkelt og tilgængelig. Det skal den bl.a. ved udvikling af en app, ved bedre mulighed for online chatting, og ved større mulighed for at tale med en ansat rådgiver. De ansatte rådgivere skal både være uddannede, men også langt flere studentermedhjælpere, som har erfaring på forskellige områder – fx anoreksi, diskrimination osv.

1 Synes om