Folkesundhed for alle

◦	Alle københavnere skal have lige og retfærdige muligheder for sundhed.
◦	Lad os aktivere det gode liv.
◦	”Vi passer på Københavns børn”.
◦	Hvorfor er det så svært at være ung i Danmark, et af verdens mest priviligerede lande?

Folkesundhed skal fylde mere på Københavns dagsorden.
Folkesundhed for alle, handler om at italesætte det gode liv, og ikke kun fraværet af sygdom. Folkesundhed handler om forebyggelse med fokus på bl.a sund kost, motion og meditation, men det handler også om, at aktivere det gode liv hvor stress, depression og angst ikke må være hverdagskost.
Folkesundhed skal være en del af ”Bylivshusene” (se andet forslag i helhed i sundhed)
Den forbyggende indsats skal tilrettelægges, så den ikke kun giver lige sundheds muligheder til alle, men også retfærdige muligheder. Der er for stor ulighed i sundhed, og derfor skal vi eksperimentere med flere forskellige gode løsninger såsom kommunale læger, sundhedshuse der møder mennesker hvor de er, og et sundhedstilbud der er fleksibelt overfor den enkeltes situation. Det er et stort politikområde som skal udvikles henover de næste 6 måneder.
De danske børn og unge er mere pressede, stressede og angste end nogesinde før. De seneste 15 år er der sket mindst en tidobling i medicineringen for ADHD, og over de seneste 20 år er andelen af børn og unge, der anvender hovedpinepiller fordoblet. Flere andre adfærdsstigninger tegner et billede af en børne/ungdomsudvikling på galt spor, og vi skal arbejde på at forbedre denne udvikling. I tværpolitisk samarbejde med bl a skole og fritidspolitik, skal vi prioritere de københavnske velvære og selvværd.
Vi skal fokusere på at integrere alternativ medicin og behandling, der hvor der er behov.