Bylandbrug

•	som en integreret del af Københavns fødevareforsyning.

Bylandbrug er et relativt nyt begreb i københavn, men ikke desto mindre i fuld opblomstring.
Vi skal indtænke bylandbrug mere ind i det københavnske bæredygtige byggeri, pleje- og erhvervsliv, hvor en del af fødevareforsyningen kommer fra det lokale bylandbrug. Det kan gøre det lettere at recirkulere de næringsstoffer vi efterlader i byerne, samt øge biodivesiteten, renere luft og en mere mangfoldig naturoplevelse i byerne. Samtidig kan der ligge nogle jobfunktioner i bylandbrug, der ex kan bruges til at opnå billigere boligeafgift eller andre jobtilbud.
Bylandbrug er en brugbar metode til at imødekomme flere af nutidens urbane udfordringer. Mere alsidig og lokal fødevareproduktion, nabofællesskab og klimatilpasning.
Udvikling af dette politiske forslag vil blive udarbejdet gennem flere POLA’er gennem de næste 6 måneder.