Fremtidens administration og forvaltning Københavnernes strukturreform

En Københavnernes Forsamling arrangeres, hvor (eksempelvis) 200 repræsentativt udvalgte københavnere får i opdrag at:

  1. overveje om der er brug for en strukturreform i København
  2. i givet fald anbefale hensigtsmæssige ændringer i den politiske struktur, og/eller i kommunens administration og forvaltning.

Når vi ønsker, at københavnerne sætter dagsordenen og tegner visionerne for byen, når vi ønsker, at København i større grad benytter ‘mini-København’ forsamlinger i spørgsmål, hvor borgernes overvejede inputs ønskes, når vi ønsker at lade kommunes budget være københavnernes budget, når vi ønsker at give kommunens ansatte en årlig ‘demokratisk omsorgsdag’, når vi ønsker at involvere de borgere, der berøres

  • når vi generelt ønsker et mere innovativt, engagerende og involverende demokrati i København; så er det ikke til at komme uden om kommunens nuværende politiske struktur, administration og forvaltning.

Når der overvejes eller gennemføres store politiske reformer, som grundlovsændringer, ændringer af valgsystemet, eller som her en grundlæggende strukturel ændring, er det typisk embedsværket og eksperter, der formulerer et udkast til efterfølgende politisk beslutning.

I tråd med NPK&M arbejdsgruppens samlede politikforslag, som er baseret på gruppens afgrænsede arbejdsområder og baseret på Alternativets overordnede værdisæt (værdierne, debatdogmerne, ønsket om en ny politisk kultur og et mere involverende demokrati, medborgerskab, med mere) – der er dette omfattende forslag funderet.

Vi tror på, at borgerne godt kan forholde sig til komplekse politiske problemstillinger, og vi mener det danske demokrati trænger til en gevaldig revitalisering. Vi ønsker en langt højere grad af legitimitet i den politiske beslutningsproces, og vi ønsker samtidig at denne legitimitet findes på et kvalificeret grundlag, ud fra et troværdigt nuanceret oplysningsgrundlag.

En sådan legitimitet finder man ikke i direkte demokratis hjørnesten; folkeafstemningen. Ved en folkeafstemning, som vi kender dem, er det lige så vanskeligt at få Alternativets værdisæt i spil ved folkeafstemninger, som det er ved andre valg, i den offentlige politiske debat, og også (dog i noget mindre grad) i det parlamentariske arbejde.

Ved i stedet at tage udgangspunkt i teorien deliberativt demokrati og de mange forskellige praktiske og efterhånden velgennemprøvede modeller og metoder, er håbet, at Alternativets værdisæt i langt højere grad kan komme i spil, både politisk og i samfundsdebatten. Når vi derhen, vil det sandsynligvis også påvirke den politiske kultur i den retning, Alternativet ønsker.

Alt godt Stine Skot, tovholder på forslaget på vegne af Ny politisk kulturs arbejdsgruppe