Flere faciliteter til sport, motion og idræt!

Vi vil gerne have sportsfaciliteterne forbedret, da der er stor mangel på plads til især indendørs sportsaktiviteter. Vi vil gerne afsætte penge til flere sportsfaciliteter. Vi vil gerne have en meget mere inddragende proces, hvor sports- og idrætsforeninger inviteres med i processen. Vi vil gerne have et større fokus på sport og idræt og bruge flere penge på det, fremfor de dyreste arkitektoniske løsninger. Opførslerne af nye faciliteter skal ske med øje for klimamæssige og sociale forhold.
Udover de mål som skal udvikles og defineres i vores forslag om en udviklingsplan for sport i København, så har vi følgende ønsker:

  • En ny stor multihal kombineret med andet kultur, som lokale foreninger og lokalliv skal være med til at designe og udforme. Multihallen skal primært være til sport, men man skal også tænke andet aktivitet eller kultur ind, eksempelvis et minibibliotek, medborgerhus eller iværksætterrugekasser. Indholdet i multihallen skal laves på baggrund af sport- og idrætsforeningers ønsker.
  • Mindst 3 nye mindre sportshaller, som skal kunne rumme de sport- og idrætsaktiviteter, som er mest trængt i København. Her foreslår vi, at en af hallerne skal være til atletik kombineret med gymnastik.
  • Nye udendørsfaciliteter, især i områder som Nordhavnen og Ørestaden, hvor der ikke er særligt mange faciliteter.
  • Vi foreslår til sidst, at vi ser på mulighederne for at bruge allerede eksisterende haller, fx lagerhaller eller andet, og omdanne dem.