København som pioner-by for grønne indkøb

København skal fremme bæredygtige løsninger og CO2-reduktioner gennem krav i de kommunale indkøb.
Københavns kommune bruger 11,4 mia. kr. på indkøb. Med Københavns Kommunes store indkøbsvolumen kan de offentlige indkøb påvirke markedets udvikling, opnå skarpe priser og samtidig stille høje krav til ydelsernes kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sociale og etiske krav.
Lige nu er Københavns Kommunes mål at foretage fornuftige indkøb med fokus på; Effektivitet, Brugervenlighed, Samfundsansvar og miljø, Markedsdialog, Innovation og vækst. Denne hensigtserklæring om opnåelsen af ofte modsatrettede indkøbshensyn er for Alternativet ikke nok. Vi ønsker en fast og konsekvent forpligtelse til prioritering af klimavenlige indkøb og udbudsvurdering:

  • Alle kommunale indkøb skal være grønne, men der skal specielt være skarpt fokus på de tunge sektorer med stor betydning for klima og miljø, nemlig fødevarer, bygge/anlæg og transport.
  • Kommunen skal ved køb af vare- og persontransport stille krav til leverandører om, at disse skal dokumentere deres CO2-udledning og have mål for, hvordan de reducerer den. Total- og livscyklus-omkostninger skal lægge til grund for vurdering af alle udbud – de tre bundlinjer.
  • Kommunen skal stille krav til bæredygtig mærkning af fødevareindkøb og dokumentation for CO2-udslip fra fødevarer