Ultra kort ventetid for børn med handicap

På børneområdet betyder den lange ventetid og bevillinger på tværs af forvaltninger, at år går tabt i forhold til uddannelse, forebyggelse og livsfærdigheder. Og år i børnehøjde er på mange måder længde end for os voksne. Børne er del af familier og når behandlingen af et barn trækker ud, rammers også søskende og forældre. Forældre kun kæmpe på en bane ikke også med kommunen. Børn skal udredes hurtigere og familier skal aktivt støttes på deres vej gennem systemet. Sagt populært skal Besparelser her koster alt for meget på den lange bane. Både på den sociale og økonomiske bundlinje.

Alternativet i ønsker også at eksperimentere med borgerbudget til f.eks. børn med handicap. Budgettet kunne dække alle mindre hjælpemidler (kugledyner, lamineringsmaskiner m.m.) og kørsels- og fritidstilbud til børn med handicap. Med egne faste budgetter aflastes både forældre og system.