Fra borgerinddragelse til kvalificeret borgerindflydelse - Københavnernes dagsorden

En gang hvert fjerde år gives københavnerne mulighed for at sætte dagsordenen og formulere visioner for byen. Københavnernes Dagsorden bør sikre både:

  1. at alle københavnere har mulighed for at deltage og bidrage
  2. at resultatet er kvalificeret og gennemarbejdet.
1 Synes om

København har for nuværende ikke et egentligt visionært grundlag for den førte politik. Med dette forslag kan det sikres at københavnerne gives direkte indflydelse på formuleringen af visioner for København, i en proces som sikre at resultatet er kvalificeret, og forankret i befolkningen.

Derudover skal forslaget ses i sammenhæng med NPK&M arbejdsgruppens samlede vision om søge praktiske og fremtidsholdbare løsninger på en bedre og mere ærlig og reel demokratipraksis i København, se arbejdsgruppens overordnede argumentation

København har praktiseret borgerinddragelse i årtier. Det er en stor værdi for København, en erfaring der er værd at bygge videre på. København har 12 Lokaludvalg rundt om i byen, assisteret af sekretariatsbistand. København bruger elektroniske Borgerpaneler, både for hele kommunen og ude i bydelene. København har også en høringsportal; Bliv Hørt. Og med fem principper for øget dialog med københavnerne vedtaget i Borgerrepræsentationen i starten af 2016 er København på god vej.
Det er værd at se på de mange års erfaring; på alt det der fungerer godt, og også på det der har fungeret mindre godt, og på det der ligefrem mangler. Det kan være værd at spørge, om vi måske for ofte blot gentager samme procedure som sidste år, men alligevel - forgæves - forventer et nyt og forbedret resultat hver gang? Tilgodeser den nuværende borgerinddragelse primært de københavnere, der i forvejen er politisk eller aktivistisk engageret?
Alternativet København ønsker at tilføre det københavnske demokrati større vitalitet, vi ønsker et mere involverende københavner demokrati, vi ønsker at bygge på erfaringen og samtidig eksperimentere med ny demokratisk innovation. Alternativet København mener tiden er moden til at gå fra den traditionelle borgerinddragelse til en mere kvalificeret og involverende borgerindflydelse.
Fra Stine Skot - tovholder på forslaget på vegne af Ny politisk kulturs arbejdsgruppe