Ren luft

Omkostningerne for samfundet ved luftforurening undervurderes generelt kraftigt i dag og derfor undervurderes værdien ved at gøre noget også. Ifølge IMF understøttes luftforurenende energi og transportformer hvert år med omkring 4.500 mia. $ - mere end de samlede omkostninger til det globale sundhedsvæsen.

Lokalt koster vejtrafikken årligt 300-500 liv i København og mange tusinde års sygdom. En anden meget væsentlig forureningskilde er brændeovne. Derfor foreslår alternativet at:

o Tohjulede køretøjer med forbrændingsmotor forbydes
o Københavns Miljøzone skal gælde Euro 4 & 5-køretøjer.
o Københavns Miljøzone skal gælde køretøjer under 3,5 tons
o Diesel-køretøjer forbydes helt fra 2025 ligesom andre progressive storbyer planlægger.
o Der skal laves en præcis kortlægning og overvågning af forurening med ultrafine sodpartikler, som i dag er et kraftigt underbelyst problem som bliver større i takt med at andelen af diesel-køretøjer øges.
o Skraldebiler og kommunens øvrige køretøjer samt leverandørers køretøjer elektrificeres hurtigt muligt.
o Brændeovne forbydes efter en omfattende informationskampagne og social-økonomisk virksomhed indsamler træ og producerer ting af det (co2-binding). Rest brændes fx i Amager Bakke, som afbrænder mere effektivt og hvor der kan fortrænges importeret usorteret affald.
o Krav om landstrøm til besøgende skibe.

Alternativet er klar over at nogle af tiltagende skal laves i samarbejde med Folketinget.