Mangfoldighedspuljen: Flere Nye fortællinger

Mangfoldighedspuljen yder støtte til forsøg med indslusning af nye historiefortællere i kreative erhverv.

Puljen kan søges af kunstneriske institutioner, der er kan varetage et mentorforløb med Københavnere, der kan repræsentere Nye fortællinger.