Kulturprojekter, der fremmer generationsmøder

I Alternativet ønsker vi at øremærke en kulturpulje til at fremme generationsmøder i København. Det kan være kunstudstillinger, der formår at tiltrække publikum i hele aldersspektrummet, teaterforestillinger, der arbejder med generationsbegrebet eller sociale arrangementer, der bruger kunsten som omdrejningspunkt for generationsmøder.

Vi ønsker at øremærke en specifik økonomisk pulje i Københavns kultur- og fritidsforvaltning, der åbent kan søges til fremme af generationsmøder i Københavns kommune.