Tegnsprog som modersmål – alle har ret til et sprog

Valg af tegnsprog og dansk skal være et både-og IKKE et enten-eller for døve og hørerhæmmede børn.

Langt fra alle døve og hørehæmmede oplever at kunne fungere på lige fod med hørende (dette gælder også for den meget store gruppe med Cochlear Implantat (CI)). Tegnsprog skal tilbydes på lige fod med dansk for at sikre optimale muligheder for sprogudvikling og kommunikation, som fundament for et ligeværdigt liv. Et ensidigt fokus på dansk stiller de døve og hørehæmmede, som ikke oplever et godt udbytte af Cochlear Implantat, i en meget sårbar situation.

a. Tegnsprog skal indgå på lige fod med andre sprog i modersmålsundervisningen. Dette primært til døve børn af hørende forældre (90%) og hørende børn af døve forældre. Yderligere skal tilbuddet også gælde dansktalende døve og hørehæmmede som tidligere i deres liv ikke har fået tilbud om tegnsprog (som resultat af et ensidigt fokus på dansk/oralisme).

b. KK skal tilbyde tegnsprogsundervisning til forældre og pårørende også i familier med
c. En børnehave med tegnsprogsmiljø (profilbørnehave).
d. Døve med tegnsprog som modersmål skal kunne komme på et plejehjem, hvor de kan kommunikere med både personalet og andre beboere. Der skal derfor (gen)etableres plejehjem/ældremiljø (seniorboliger) med tegnsprogsmiljø.