Mere, bedre og nemmere mulighed for at søge støtte – tillidsbaseret støtteordning

I København skal alle have mulighed for at dyrke sport og motion i foreninger. Sports- og idrætsforeninger skal spille en meget større rolle i samfundet end det gør i dag! Vi skal have mangle flere til at dyrke sport – selv hvis man ikke har de økonomiske ressourcer til det. Vi skal samtidigt giver sports- og idrætsforeninger de bedste vilkår til dette.

Alternativet København foreslår derfor, at vi laver et nyt simpelt og tillidsbaseret kommunalt system, hvor man kan søge om støtte/tilskud til kontingenter. Det skal være meget mere simpelt at søge om støtte/tilskud, så det ikke både dræner folk, som i forvejen har det svært, samt foreninger, som bruger for meget til på bureaukratisk papirarbejde.
Tillid og en simpel tilgang skal præge den nye tilskudsordning.
Vi foreslår også, at der bliver bedre mulighed for voksne at søge om tilskud, så det ikke kun gælder børn.
Vi foreslår til sidst, at der bliver mange flere puljer, så flere kan søge og få tilskud.
Forslaget skal færdigbehandles i samarbejde med sports- og idrætsforeningernes forslag og ønsker.