Ligestillet barsel - en udvidet barsel for kommunalt ansatte

Far, mor og barn skal fra den første tid have lige muligheder for at udvikle en nær relation. Derfor ønsker vi at lave et eksperiment med at øge barslen til far, så mor og far ligestilles. Det skal forbedre ligestilling på arbejdsmarkedet, mindske det stressede småbørnsliv og knytte tættere bånd i familien. Erfaringer fra andre lande viser at ligestillet barsel øger tiden som far bruger på barsel.

Barsel for kommunalt ansatte ligestilles for far og mor, så der fremover vil være 14 ugers barsel til far, hvor op til 4 af ugerne kan tages sammen med mor. Det vil sige at begge forældre kan gå hjemme i den første måned af barnets liv, og hele barslen bliver forlænget med op til 12 uger.

Er der kun én forælder, vil man kunne søge dispensation, og den enkelte forælder kan få tildelt hele den ekstra barsel. Desuden vil man som medmor eller medfar også kunne få tildelt den ekstra barsel.