Øremærket kultur

Øremærket kultur betyder, at der afsættes 500 kr. pr. måned til kulturelle formål for samfundets svageste.

Undersøgelser viser, at de fattigste i samfundet bruger størstedelen af deres indtægt på de mest fornødne ting i deres liv, og dette efterlader ikke særlig mange penge til kulturelle oplevelser.

Kulturelle oplevelser er ikke noget, som skal være forbeholdt det rigeste samfundssegment. Tanken bag forslaget er at skabe mere livsglæde, at hjælpe integrationen via kultur og at skabe en større efterspørgsel for kunstudøvere.

For at være berettiget til disse penge skal en familie have en indtægt under fattigdomsgrænsen hvis hovedkriterie er som følgende: En disponibel indkomst, der i 3 på hinanden følgende år er under 50 % af medianindkomsten.

Man skal kunne downloade en app, som man logger ind på via NemID. Denne app vil automatisk genopfyldes hver måned med 500 kr., som kun kan bruges til museer, teaterforestillinger, biografen, kunstudstillinger mv.