Værdighed og personligt engagement i sociale indsatser

Vi skal i langt højere grad give dømmekraften tilbage til frontmedarbejdere og indrette vores sociale indsatser, så de giver den enkelte mulighed for at engagere sig og have ejerskab i eget liv. Konkrete forslag knyttet hertil:

  • Mikrolån til ledige med iværksætterpotentiale
  • Kontanthjælp uden modkrav
  • Meningsfulde beskæftigelsesindsatser
  • Langt flere indsatser med personlige budgetter
  • Værdig sagsbehandling

Mikrolån til ledige med iværksætterpotentiale
Ledige med iværksætterpotentiale kan deltage i iværksætterprogrammer, hvorigennem de også kan låne op til 50.000 kr. til at skabe deres eget – og potentielt andres – job. Ordningen har kørt i Aarhus i flere år med stor succes.

Kontanthjælp uden modkrav
I videst mulige omfang bør Københavns Kommune afskaffe tvang og kontrol af ledige. Det nuværende system demotiverer og nedbryder mennesker ved at sætte dem under administration og omfattende tvang. Senest har forskning dokumenteret, at systemet i rigtig mange tilfælde står direkte i vejen for at ledige kan tage arbejde de ellers har adgang til.

Meningsfulde beskæftigelsesindsatser
Så længe kommunen kan og skal tvinge borgere i aktivering og jobprøvning, har kommunen et fundamentalt ansvar for, at disse aktiviteter findes meningsfulde for den enkelte borger. I andre kommuner har der været stor succes med at lade indsatserne være frivillige. Faktisk er langt flere kommet i frivillig og selvmotiveret aktivering end de kontrolgrupper, der har været underlagt tvang.

Langt flere indsatser med personlige budgetter
For rigtig mange borgere – særligt de mest udsatte – kan mødet med systemet være en uoverskuelig oplevelse. Personlige budgetter er en metode, der sætter systemet på pause og sætter den enkelte socialarbejder fri til i fællesskab med borgeren at administrere et beløb på op til 50.000 kr. Beløbet kan bruges til at afhjælpe lige præcis de udfordringer, der kan få den enkelte videre fra sit a til sit b. Dermed bliver det muligt at handle hurtigt og håndholdt på den enkeltes egen motivation og vilje. I England har denne tilgang haft så stor succes, at alle kommuner i dag skal arbejde med personlige budgetter i deres tilbud til udsatte borgere.

Værdig sagsbehandling
Meget lovgivning på såvel det sociale som det beskæftigelsesmæssige område er baseret på, hvad der skønnes bedst for den enkelte. Det er kommunens og politikernes ansvar at sikre, at dette råderum og skøn sker på værdig vis med borgernes behov i centrum. Det kræver dygtige sagsbehandlere med ordentlige arbejdsforhold og overskuelige opgaver. Og det kræver, at sagsbehandlerne er frie fra dikterende måltal, standarder og skabeloner, der strider mod sagsbehandlerens faglige dømmekraft og potentielt udfordrer borgerens retssikkerhed.