Styrkelse af og mere tillid til eliteidrætten og Team Copenhagen

Det gør os stolte, når Københavnere er repræsenteret i sport og idræt rundt omkring i landet, Europa og verden. Vi skal værdsætte og anerkende, at nogle har et ekstra stort talent, når det drejer sig om sport. Vi skal også værdsætte alt det arbejde som eliteidrætten og Team Copenhagen har gjort og gør for København. For eliteidræt handler ikke kun om, at give de bedste bedre, men det handler også om at få alle med, og give alle, uagtet af baggrund og sociale forhold, muligheden for at kunne udfolde sit potentiale. Det glemmer vi tit, og vi glemmer til at eliteidrætten og Team Copenhagen også tager et stort socialt ansvar på sig, som de ikke anerkendes for.

Alternativet København foreslår af den baggrund, at vi skal styrke eliteidrætten og Team Copenhagen, ved at udvise mere tillid, give dem meget mere indflydelse og give dem mere frihed. Vi skal sætte flere ressourcer til rådighed, så deres økonomiske midler følger befolkningsvæksten.

Alternativet København foreslår også, at vi stopper med at bespare, og stopper med at overveje at kommunen skal påtage sig Team Copenhagens opgaver - det klarer de bedst selv.