Iværksætterhuse i København, for de sociale og de grønne

Kommunen skal være med til at nurse og nudge iværksættere. De skal hjælpes frem, herunder specielt inden for socialt entreprenørskab, green tech, etc.
Det er i mindre form allerede skabt med SYMBION, KPH-PROJECTS, etc., men de løber alle ind i problemer med at kommunikere på tværs af forvaltningerne i kommunen.
Vi skal støtte startups lige fra de skabes på ide niveau, til de er helt flyvefærdige med 10-15 ansatte og skal ud i den store verden.
Københavns Erhvervshus og Væksthusene skal samarbejde med ekspertviden, som kan sikre god og relevant rådgivning af sociale iværksættere, socialøkonomiske og bæredygtighedsvirksomheder. Der skal i højere grad samarbejdes med eksterne videns profiler og forretningsudviklere med særlig ekspertise inden for det socialt iværksætteri. Københavns Kommune skal tilbyde fysiske rammer for (det sociale) vækstlaget hvor igangsættere kan vokse til sociale iværksættere og videre til SMVer, indtil de er klar til at flytte ud som små stærke samfundsansvarlige virksomheder.
Der skal være et fyrtårn, som samler de mange aktører og skaber netværk til andre fysiske lokaliteter/fællesskaberlaver linket til andre fysiske steder. Dette skal til for, at København kan komme på verdenskortet som Best Practice eksempel på socialt iværksætteri. Konkret betyder det at rammerne skal kunne mere end blot være kontorlokaler.