Ansæt på kvalifikationer – ikke fordomme

Anonymisering af ansøgninger til job i Kommunen. Undersøgelser viser, at der foregår
en ubevidst diskrimination i indledende rekrutteringsprocesser. Forslaget går derfor på,
at man introducerer en længere forsøgsperiode med anonymisering af alle
indkommende ansøgninger. Derved undgår man ubevidste for-forståelser (fordomme) af
ansøgeren via navn og foto (køn og etnicitet), fødselsdato (alder), bopæl, mm.
Anonymisering opløses efter der er indkaldt til samtale. Det vil sige at samtale ikke er
anonym. Indgår der tests i et ansættelsesforløb, bør det undersøges om disse med fordel
kan indgår inden anonymiseringen ophæves.
Formålet er at styrke mangfoldigheden og rekruttere de bedst egnede.