Ligestilling i børnehøjde - retten til at være barn og ikke kun dreng eller pige

Ligestilling handler først og fremmest om at have lige muligheder. Det betyder IKKE, at alle børn skal lege det samme og klædes ens. Det handler om, at alle børn skal have de samme deltagelses-, udviklings- og læringsmuligheder i vores dagtilbud (vuggestue, børnehave, SFO, klub, skoler med mere).
Vi er forpligtet på et ideal om ligestilling i vores dagtilbud. Kulturelt betinget og ureflekteret stereotyp adfærd hos børn og voksne er den største udfordring ift. at sikre lige muligheder for børn på tværs af køn.
Vi foreslår derfor

  • at en række dagtilbud (min. 5 for hvert alderstrin) arbejder ud fra fem retningslinjer/rettesnore gennem en årrække, og at dette eksperiment følges i forhold til at dokumentere effekterne.

Guidelines/ principper :

• Vi laver ikke grupper på basis af køn alene
• Vi inviterer altid begge køn med i lege og aktiviteter
• Voksne er rollemodeller, og det afspejles i en varieret fordeling af opgaver og ansvar
• Vi stræber efter at undgå kønsspecifikt sprogbrug
• Vi forskelsbehandler ikke børn på baggrund af deres køn

  • Efter- og videreuddannelse af pædagoger og lærere indenfor køn, seksualitet og mangfoldighed. På Pædagoguddannelsen UCC og landet over har der siden 2014 været undervist i et modul med fokus på ’Køn, seksualitet og mangfoldighed’. Den faglighed som de studerende kommer ud med skal bakkes op ude i institutioner, skoler m.m.

  • Alle institutioner skal have en nedskreven ligestillingspolitik/beskrivelse. Dette vil medfører, at de enkelte institutioner aktivt tager stilling til, hvordan de vil arbejde med ’køn, seksualitet og mangfoldighed’, lige som det vil gøre det lettere for forældre at orientere sig i forhold til valg af institution.