Omstilling til 100% bæredygtig energi

København skal drives af 100% vedvarende og bæredygtige energikilder.
Det kræver, at Københavns energisystem løbende udvikles til et smartere, mere fleksibelt og elektrificeret system.
Vi støtter op om Københavns 2025-mål om CO2-neutralitet, men anser kun dette for at være et delmål. En stor del af Københavns CO2-reduktioner opnås nemlig ved, at kraftvarmeværkerne omstiller til biomasse, og at denne energikilde anses som CO2-neutral.
Vi ønsker i tråd med den nyeste viden om biomasse at anskue denne energikilde for en begrænset ressource. Derfor er biomassen en overgangsløsning i vores energisystem, der ikke skal indgå som en del af energiforsyningen på sigt. På sigt skal biomasse nemlig prioriteres der, hvor der ikke er andre alternativer, hvilket kunne være i fly og tung transport, og ikke i energiforsyningen, hvor der er mulighed for grøn og ren el.
København skal være den bedste by for verden. Det kræver, at man tager ansvar og udvikle løsninger som kan kopieres. Hele verden kan ikke køre på biomasse, da det kræver enorme arealer, som vi også gerne vil bruge på at producere fødevarer, vild natur, byer, parker og infrastruktur. Brug af biomasse kan både have miljømæssige fordele og ulemper afhængigt af, hvordan biomassen udnyttes. Derfor skal biomasse udfases hurtigst muligt og i mellemtiden bruges på den miljømæssige mindst belastende måde ift. CO2, nitrat og udpining af humusindholdet i jorde.

1 Synes om