Kommunen som bedre arbejdsgiver

Københavns Kommune udgør med sine 45.000 ansatte Danmarks største arbejdsplads. Derfor har vi i kommunen et enormt ansvar for som arbejdsgiver at gå forrest for at skabe et mere rummeligt, fleksibelt og mere meningsfuldt arbejdsmarked. Konkrete forslag knyttet hertil:

  • På vej mod en 30-timers arbejdsuge
  • Flere kædeansvar og arbejdsklausuler i udbud
  • Gå forrest for et rummeligt arbejdsmarked
  • Bedre arbejdsmiljø med mere tillid

På vej mod en 30-timers arbejdsuge
I Danmark viser 450.000 dagligt tegn på stress og 900.000 har svært ved at skabe balance mellem job og familieliv. Vi er blandt de lande i verden, hvor vi som familier samlet set arbejder mest og derfor også blandt de lande, hvor vores børn er længst tid i institutioner. Derfor skal vi bevæge os mod en normeret arbejdstid på 30 timer om ugen, og som Danmarks største arbejdsgiver har Københavns Kommune en unik mulighed for at gå forrest i den bevægelse.

Flere kædeansvar og arbejdsklausuler i udbud
Københavns Kommune bør gå forrest i forhold til at udvise social og beskæftigelsesorienteret ansvarlighed. Når vi som kommune f.eks. bestiller store byggeriopgave, bør der i højere grad indskrives et kædeansvar, der f.eks. sikrer flere praktikpladser og ordentlige arbejdsforhold. Vi skal stille krav og gøre det nemmere at placere et ansvar hos arbejdsgivere, hvis ikke de følger løn- og arbejdsvilkår eller gør brug af illegal arbejdskraft. Det gælder ikke kun i byggeriet, men også i service- og restaurationsbranchen, hvor der tidligere er blevet dokumenteret social dumping og udnyttelse af udlændinge, som arbejder for minimale timelønninger og uden kontrakt.

Gå forrest for et rummeligt arbejdsmarked
Medarbejderne i Københavns Kommune bør afspejle det samfund, som kommunen er del af. Desværre har vi i Danmark et arbejdsmarked, hvor det for store grupper er meget svært at komme til. Med inspiration fra fx Canada, der på offentlige arbejdspladser og private arbejdspladser har krav om og programmer til at inkludere udsatte grupper og folk med handicap, skal Københavns Kommune være frontløber som rummelig arbejdsgiver. Vi skal sikre bedre muligheder for flex-, skåne- og deltidsjobs samt stille krav og forventninger til vores store samarbejdspartnere, når det gælder inklusion på arbejdspladser.

Bedre arbejdsmiljø med mere tillid
De ansatte i Københavns Kommune skal have et ordentligt arbejdsmiljø. Offentlige arbejdspladser halter langt efter og har store problemer på særligt det psykiske arbejdsmiljø. Der har vi som arbejdsgiver et enormt ansvar. En stor belastning for særligt mellemledere og frontpersonale er New Public Management med oplevelsen af, at skulle styre sit arbejde efter skabeloner, standarder og måltal, der alt for sjældent opleves meningsfulde og som ikke levner plads til den enkeltes faglige dømmekraft. Hvis vi vil sikre en god service for vores borgere, skal vores medarbejdere selvfølgelig trives i jobbet. Vi skal undgå den høje udskiftning og mistrivsel blandt f.eks. sagsbehandlere og omsorgspersonale, som har enorme konsekvenser for såvel medarbejdere som borgere. Derfor skal kommunen som arbejdsgiver have langt større tillid til vores institutioner og vores medarbejdere og undgå unødvendig dokumentation og kontrol.