En kommunal strategi for lighed – lige resultater, fremfor lige muligheder

Københavns kommune skal have en strategi for lighed, som sætter mål for alle kommunens aktiviteter. Københavnerne er ikke ens - vi har forskellige behov og ønsker til et godt liv. Strategien skal sikre;

  • Fokus på hvad den enkelte borger betragter som trivsel og fremskridt i eget liv.
  • At kommunale velfærdsindsatser fokuseres og vurderes på menneskelige slutresultater.
  • At der udvikles metoder til at give alle borgere ‘lige resultater fremfor kun lige muligheder’.

For at måle den endelige effekt på velfærdsområderne skal der udvikles nye måder at målsætte, evaluere og justere alle velfærdsindsatser. Mål for borgernes trivsel og fremskidt skal være fleksible og mulige at individualisere. Københavns Kommune skal gøre alt hvad lovgivningen muliggør for at opfylde mål om at bekæmpe ulighed og bryde med social arv.
København skal også arbejde for at få genindført den nationale fattigdomsgrænse, og indføre sin egen grænse, hvis Christiansborg ikke vil være med.

Alternativet peger på at decentralisere og lokalisere velfærden, prioritere sociale entreprenører, lave kooperationer sammen med ledige, samarbejde med regionen på sundhedsområdet som områder hvor pilotprojekter kan opstartes.

Det kræver en ambitiøs ledelseskultur i forvaltningen og modige politikere, som giver forvaltningen rammer og muligheder for ikke bare at opfylde rigide resultatmål, men at sigte mod visionerne for et mere lige og bæredygtigt samfund, både i forhold til den enkelte borger og på styringsniveau.