Al magt til hjemmeplejen – forsøg med selvorganiserede teams

Alternativet København foreslår at der i hjemmeplejen igangsættes forsøg med selvorganiserende teams efter Hollandsk forbillede.

Holland har oplevet en markant stigning af hjemmesygeplejersker der arbejder i selvorganiserede teams efter den såkaldte Buurtzorg model. Teams af 10-12 personer har ansvaret for hele plejen af borgere i målgruppen. (inkl. rengøring, personlig pleje, sygeplejeopgaver og støtte til socialt liv). Ét team har op til 50-60 borgere og ansvaret for ansættelser, skemalægning, efteruddannelse, budget mm. Modellen medføre mindre administration, mere tid til den enkelte borger og fleksibilitet internt i teamet. Ca. halvdelen af ’district nurses’ i Holland arbejder på denne måde. Evalueringer viser markante positive indvirkninger på kvaliteten, medarbejdernes motivation, brugernes tilfredshed og den økonomiske bundlinje.

KPMG har i 2015 konkluderet, at denne model er mere effektiv og mindre kostbar end traditionel fagopdelt hjemmepleje.

Det er ikke nemt at blive selv-organiserende. Processen kræver ledelse og de enkelte teams skal løbende have støtte og vejledning. Derfor anbefales det at starte i mindre skala og lade det vokse organisk. Når man har opnået lokale danske erfaringer, bør det undersøges om modellen har potentiale inden for f.eks. handicapområdet på bosteder og i botilbud.

Modellens danske udformning foreslås udviklet i et samarbejde mellem de centrale interessenter, hvor forsøg igangsættes i en eller flere Københavnske bydele.

2 Synes om