Flere ambassadører og kampagner for en bæredygtig omstilling

Københavns KBH 2025 klimaplan er en god og ambitiøs plan, men den omfatter kun den CO2-udledning, der sker i Københavns Kommune selv. Kommunens CO2-reducerings- og neutraliseringsplaner omfatter dermed ikke Københavnernes daglige forbrug og den dermed forbundene CO2-udlending. [1]
Det fører til den paradokse situation, at Københavns Kommune CO2-udledning angives som noget, der svarer til en samlet udledning per borger i København på 2,5 tons[2], mens vores samlede CO2-udledning per person, som inkluderer vores forbrug (mad, rejser, indkøb), ligger på et niveau mellem 16t og 19t [3] [4].

Københavns Kommune prøver at reducere befolkningens CO2-udlending, forbundet med Københavnernes forbrug – bland andet med Sharing Copenhagen og Genbrug er Guld initiativer [5]. Ikke desto mindre skal der øges indsatsen for at reducere borgernes personlige CO2-aftryk og for at opnå målene i klimaaftalen fra Paris.

Derfor foreslås følgende:

  • Etablering af en Consumption-based emission inventory for at målrette kommunens indsats udover klimaplanen
  • Opbygning af crowdfunding platform, hvor Københavns Kommune promoverer grønne omstillingsprojekter i byen
  • Flere oplysninger og kampagner med fokus på bæredygtig adfærd (fx madspil, offentlig transport)
  • Klima og bæredygtighed i skolen for at undervise i bæredygtig adfærd og forbrug, samt uddannelse af klimaambassadører, der kan fremme ung-til-ung og voksen-til-voksen formidling