Flydende studieboliger og Iværksætterhusbåde

Vi har mangel på billige studieboliger.
Vi har svært ved at skabe iværksættermiljøer som kombinerer social interaktion, hang-outs, kreativ skabelse og innovative, bæredygtige løsninger.

Mobile container husbåde som der allerede er set i arkitekttegnet eksperimentel form, med nyttehaver og solceller på taget, kan bygges billigt, kreativt og indrettes efter behov for den enkelte cube, den enkelte gruppes behov.

Praktisk kan det udføres som et samarbejde mellem virksomheder og kommunen.
Kommunen stiller endvidere kajplads, el, sanitetstilslutning til rådighed.
Jo mere bæredygtig hver enkelt kube er, jo mere støtte får den enkelte til projektet.
Der lægges op til en jævn fordeling af ”indbyggere”, på eksempelvis 33% studerende, 33% opstartsvirksomheder og 30% almennyttige boliger. Alle har midlertidige lejemål på maksimalt 5 år af gangen, dog kun så længe man opfylder boligkravet.

Fysisk vil det normalt være 3-12 boliger/enheder pr. båd/pram. Eller skan man sætte dem sammen side om side.

Generelt bør Alternativet støtte alternative bæredygtige boformer i Kbh, herunder husbåde.

Sverige har allerede investeret massivt i urbanrigger-konceptet, og lader 300 af disse studieboliger opføre i Gøteborg.
Miljøaspekt - det er genbrug af gamle containere, og de kan miljøvenligt isoleres/opvarmes.