Velfærdsbudgetter på tværs – interne udbud af samfundsudfordringer

I erkendelse af, at langt de fleste udfordringer, som københavnerne møder, går på kryds og tværs af forvaltningsgrænserne, foreslår vi, at der, for at give Kommunens forvaltninger incitament til at tænke på tværs, tages følgende initiativer:

 1. Etablering af en kommunal impact fond, der kan geare forvaltningernes investeringer og forbrug, såfremt de i deres egen opgaveløsning samtidig løfter opgaver, som ligger hos de øvrige forvaltninger.
 2. På udvalgte velfærdsområder (f.eks. unge psykisk sårbare, kronikere, misbrugsbehandling, …) afsættes ved budgetforhandlingen både driftsmidler og frie midler til tværgående indsats, som bringes i internt udbud blandt forvaltningerne, som kan byde ind på at få hovedentreprisen.
  Kravsspecifikationen præciserer de menneskelige og samfundsmæssige effektmål samt de procesmæssige krav til en given indsats, samt de økonomiske rammer for indsatsen.
  Krav i udbuddet kan f.eks. være:
  • Samarbejdet tværfaglig og på tværs af forvaltninger skal være medtænkt, og der skal trækkes på faglige ressourcer fra andre forvaltninger
  • Indsatsen skal gerne løftes i alliancer/strategiske partnerskaber med aktører udenfor kommunen (region, civilsamfund, private virksomheder, etc)
  • Driftsmidler og kommunale driftsopgaver SKAL indgå i forslaget, der må ikke udelukkende være tale om udviklings- eller projektaktiviteter
  • Effektmål som er både kvalitative og kvantitative i forhold til den samfundsmæssige og menneskelige effekt af forslaget skal opstilles