Fra borgerinddragelse til kvalificeret borgerindflydelse - Københavnernes Valgdag

Afhold Københavnernes Valgdag:
Københavnernes Valgdag består af heldags arrangementer rundt om i byen 1 eller 2 uger før valget, kombineret med en til formålet oprettet online platform.

Alle københavnere inviteres, og blandt de borgere der tilkendegiver interesse for deltagelse, trækkes lod på en måde der tilstræber en vis repræsentativitet, og hvor der er særligt fokus på grupper i samfundet, der ikke normalt deltager i politiske møder og aktiviteter.

1 Synes om

Stemmeprocenten ved kommunalvalg er markant lavere end ved folketingsvalg. Derudover viser forskning at mange vælgere afgiver deres stemme på et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag.

Alternativet København ønsker generelt et mere involverende demokrati og en langt højere grad af borgerindflydelse mellem valgene. Men vi ønsker også en større deltagelse ved valgene, og vi ønsker at stemmeafgivelsen ved valget skal ske på det bedst mulige ikke-manipulerede oplysningsgrundlag, så flest muligt borgere træffer en kvalificeret beslutning.

Københavnerne får mulighed for at dykke ned i sin beslutningsproces og søge oplysning og viden med det formål at have de bedste forudsætninger for at sætte sit kryds på valgdagen.

Danmark har en relativ høj valgdeltagelse ved Folketingsvalg, mens stemmeprocenten ved kommunalvalg er knapt så imponerende. Ved sidste kommunalvalg i København 2013 var stemmeprocenten 61.2 %, mens den har svinget mellem 54.4 % og 59.8 % i perioden 1985-2009 - dog med en undtagelse i 2001, hvor stemmeprocenten var oppe på 75.9 %.

Der har i mange år været et fælles politisk ønske om at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalg, men bestræbelserne har ikke haft nogen imponerende effekt, dog steg valgprocenten ved valget i 2013 fra 54.4 % til 61.2 %.

Det forventes at forslaget om en sådan deliberativ Københavners Valgdag kan øge interessen for og deltagelsen i kommunalvalget 2021 markant, ambitionen er at opnå mindst samme valgdeltagelse ved kommunalvalget som vi kender det fra folketingsvalgene. Det forventes ligeledes at en Københavnernes Valgdag som den foreslåede kan sikre at de der stemmer ved valget, gør det på et mere solidt, troværdigt og nuanceret grundlag. Som det forventes at københavnerne også efter valget i højere grad følger med i kommunalpolitikken og ønsker at deltage aktivt i udviklingen af byen, sammen med politikerne, embedsværket og andre aktører.

Alt godt fra Stine Skot, tovholder på forslaget på vegne af Ny politisk kulturs arbejdsgruppe