Mere tid til forberedelse på de københavnske skoler

Alternativet i København vil arbejde for, at der bliver MERE TID til lærernes forberedelse og til at udvikle en mere tilpasset og differentieret undervisning og et bedre og mere fleksibelt samarbejde med forældrene.
Alternativets syn på skolen sætter nysgerrighed og motivation og den enkelte elev og dennes unikke forudsætninger og potentialer i centrum. Og vi tror på, at det er i den gode relation mellem lærer og elev, at vores vision for et differentieret og effektivt undervisningsmiljø kan realiseres. Det kræver, at skolens undervisere har tid til at forberede sig – enkeltvis og i teams – og at der er tid til at evaluere den enkelte elevs fremskridt, bl.a. i tæt dialog med eleven og dennes forældre.
Vi tror på, at vi sammen kan udvikle en folkeskole, som i langt højere grad stemmer overens med vores børns behov, samtidig med, at den fremmer en læring, som er langt mere relevant for fremtiden. Udover at lære at læse, skrive og regne skal vore børn møde fag og undervisningsformer, som nærer børns naturgivne nysgerrighed og kreativitet. De skal møde en skole, som både er for hoved, hjerte og hånd. Og som giver hvert enkelt barn troen på, at han eller hun har talent for noget, som kan udvikles og blive til noget værdifuldt for dem selv og for det lille og det store fællesskab.