Overblik over vedtægtsforslag

OVERBLIK OVER VEDTÆGTSFORSLAG

– Alle forslag, du kan være medstillere af til Landsmødet 2024

Find de konkrete forslag her.

Her er det samlede overblik over alle de vedtægtsforslag, som er kommet frem på baggrund af processen, vi begyndte på Halvårsmødet november 2023.

Du kan også stille egne forslag eller være medstiller på andre forslag.

For at et forslag bliver sat til afstemning på Landsmødet kræver det 5 stillere, hvis de kommer fra mindst to lokalforeninger, og 10 stillere, hvis alle er fra samme lokalforening.

Vi har delt det op i to overordnede temaer – vedtægtsforslag om de organisatoriske og de politiske processer.

Du finder en fuld beskrivelse af forslagene på AlleOs, hvor du også formelt kan skrive dig på som stiller, og se hvor mange stillere forslagene har fået.

Vedtægtsforslag for organisatoriske processer

Medlemsrettigheder

Kontingent

Medlemsafstemning

Version 1

Version 2

Eksklusion

Afskaffelse af staks eksklusion, men mulighed for suspendering

Anke eksklusion med stillere

Anke eksklusion

Hjælp under eksklusion

Ikke dialogråd i eksklusion del 1

Ikke dialogråd i eksklusion del 2

Skærpelse af straks eksklusion

Tilsynsførende med eksklusionsprocesser

Viden til medlemmer om eksklusion - dialogråd

Viden til medlemmer om eksklusion

Konflikthåndtering

Dialogrådet har til opgave at facilitere samarbejdsproces, mellem HB og nyvalgt MF-gruppe

Uddannelse i konflikt under Dialogråds opgave

Voldgift

Rotationsprincip

Rotationsprincip: for HB Efter 4 år, 1 års pause

Rotationsprincip: for HB Efter 4 år, 2 års pause

Rotationsprincip: for PoFo Efter 4 år 1 års pause

Rotationsprincip: for folketingsmedlem 4 års pause

Rotationsprincip: for folketingsmedlem Fjernes

Rotationsprincip: for folketingsmedlem Forlænges

Partiskat

Partiskat: Med alt over 40.000 om måneden

Partiskat: På 10%

Partiskat: På 5%

Partiskat: Til HB

Partiskat: Til PoFo

Partiskat: Til forskellige bestyrelser

Partiskat: Til vidensoverførsel

Partiskat: Til ÅU

Partiskat: som særlig kontingent for folkevalgte

Partiskat: øremærket til økonomisk støtte til kandidater

Valg af kandidater

75% tilslutning for valg af kandidater

Altid tillidsafstemning ved valg til tillidsposter

Fjernelse af alle kandidaturer og nyt opstillingsmøde

Fra skal til bør med kandidatudvalg

Fra skal til kan med kandidatudvalg del 1

Fra skal til kan med kandidatudvalg del 2

Fra skal til kan med kandidatudvalg del 3

Krav for at være kandidat

Mulighed for indsigelser

Opstillingsmøder for fjernelse af kandidater 1

Stillere til kandidater

⅔ tilslutning til valg af kandidater

Hovedbestyrelsen

11 medlemmer

4. sektororganisation slettes

7 medlemmer

DOL

Fjernelse af muligheden for dispensation

Geografisk vægtning af valg af kandidater

Hovedbestyrelsens formål

Oplæring af HB medlemmer

Ret til at lytte med på Hovedbestyrelsens møder

Stillere til HB

Storkreds delegeret slettes

Storkredsdeligerede går videre til landsmøde

Udvidelse af muligheden af at være kandidat og HB-medlem

Valg af HB medlemmer på Landsmødet - med geografiske pladser

Valg af HB medlemmer på Landsmødet

ÅU suppleant HB

Blandet

Det kedelige udvalg

Festudvalget

Fjernelse af “forskellige køn”, ved valg af politisk lederpar

LOS

Medlemsinddragelse som en del af vores organisationskultur

Ny deling af politisk lederskab

Organisatorisk koordinationsudvalg

Sekretariatsansatte må ikke være kandidater

Tidspunkt for landsmøde

Småting

Rettelse af fejl i paragraf 12

Rettelse af fejl i paragraf 15

Rettelse af fejl i paragraf 7

Rettelse af fejl i paragraf 8

Rettelse af fejl i paragraf 9

Udvidelse af muligheden for at til ekstraordinære landsmøder, med kort varsel

Vedtægtsforslag for politiske processer

Politiske Pakker: Politisk Forum (PoFo) & Daglig Politisk Ledelse (DPL)

Politisk Pakke: 1 PoFo ansvar for visioner, udspil og forslag, DPL for den daglige linje

Politisk Pakke: 2 PoFo har ansvar for visioner og udspil, DPL for forslag og linje

Politisk Pakke: 3 PoFo har ansvar for visioner, DPL for udspil, forslag og linje

Politisk Pakke: 4 PoFo fører tilsyn, DPL har ansvar for visioner, udspil og forslag

Politisk Forum Sammensætning

Fastholde som nu (version 0)

10 Landsmødevalgte (version 1)

Fleksibel (version 2)

Fleksibel uden veto ret (version 3)

Kun 10 Landsmødevalgte (version 4)

Politisk Tilvalg

Daglig Politisk Ledelse, vejledende medlemsafstemninger

Politisk Forum, Vejledende Medlemsafstemninger

Partiprogram Solnedgangsklausul version 1

Partiprogram Solnedgangsklausul version 2

Politisk Forum Alternativets Manifest

Politisk Forum Midler

Politisk Forum Strategi version 1

Politisk Forum Strategi version 2

Politisk Forum Strategi version 3

Politisk Forum Valgoplæg

Politiske Resolutioner

Politisk Leder: Rolle & myndighed (Version 1)

Politisk Leder: Rolle & myndighed (Version 2)

Politisk Leder: Rolle fjernes fra §7

Eksterne Ordførere: Daglig Politisk Ledelse har ansvar

Eksterne Ordførere: Delt ansvar for udnævnelse mellem PoFo og DPL

Fagråd: Nedsættes af Daglig Politisk Ledelse

Fagråd: Nedsættes i samarbejde mellem Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum

1 Synes om