Hovedbestyrelsen: DOL

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: §9a Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 1 Hovedbestyrelsen udpeger 2 af sine medlemmer til sammen med Hovedbestyrelsens forperson at udgøre daglig organisatorisk ledelse.

Stk. 2 Daglig Organisatorisk Ledelse fastlægger den daglige organisatoriske linje i samarbejde med Folketingsgruppen.

Stk. 3 Et medlem af Daglig Organisatorisk Ledelse deltager i Folketingsgruppens gruppemøder uden stemmeret.

Stk. 4 Daglig Organisatorisk Ledelse forkortes til DOL.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer en formalisering af Daglig Organisatorisk Ledelse Mere besværligt at ændre Daglig Organisatorisk Ledelses rolle og mandat fremover

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.