Fagråd: Nedsættes i samarbejde mellem Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 12 Stk. Nyt

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. X. Fagråd. Fagråd er en organisering af en fast gruppe, der kan hjælpe Alternativets medlemmer af Folketinget med at kvalificere og udføre deres arbejde.

Daglig Politisk Ledelse beslutter ved begyndelsen af hver Folketingssamling, hvilke og hvor mange Fagråd der er behov for. Der kan også oprettes ekstra Fagråd i løbet af en samling, hvis der opstår behov.

Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum skal godkende de af Politisk Forum nominerede kandidater til de pågældende Fagråd.

Der er ingen strengt formelle krav for at være medlem af et fagråd, men det tilstræbes at medlemmer har faglighed, erfaring og/eller særlig interesse for det politiske område.

Daglig Politiske Ledelse skal sørge for, at der laves en klar samarbejdsaftale mellem de enkelte Fagråd og de tilknyttede medlemmer af Folketinget, der har behov for Fagrådets støtte og rådgivning i det politiske arbejde.

Vedrørende paragraf: 10 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Stk. 8. Fagråd. Politisk Forum har ansvaret for at inddrage medlemmer i en proces, hvor medlemmer kan nominere kandidater til de af Daglig Politisk Ledelse udbudte poster i de Fagråd, der ønskes etableret eller som mangler medlemmer.

Der er ingen strengt formelle krav for at være medlem af et fagråd, men det tilstræbes at medlemmer har faglighed, erfaring og/eller særlig interesse for det politiske område.

Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum skal derefter godkende udvalgte kandidater til de pågældende Fagråd.

Fagråd har høringsret på politiske udspil og visioner, der berører deres område. Politisk Forum kan vælge at understøtte Fagråd med ressourcer til udvikling af visioner og større politiske udspil.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Fagråd bliver som begreb forankret i vores vedtægter.

En bredere og mere gennemsigtig proces for udvælgelse af medlemmer til Fagrådene med et delt ansvar mellem Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum, der kan give bedre adgang for medlemmer, kandidater og Storkredse til at bidrage med idéer til hvem, der kunne være egnede personer.

Det giver både en deling af indflydelse, og kan øge sandsynligheden for at ingen talenter overses.
Processen kræver ekstra arbejde og ekstra tid i forhold til en mere centraliseret og mindre inddragende proces.

Man kan i særligt uheldige tilfælde ende med ubesatte pladser i Fagråd, hvis Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum tilsammen afviser alle nominerede kandidater.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.