Politisk Tilvalg: Politiske Resolutioner

Forslagstekst

Vedrørende paragraf 6 tilføjelse af stykke

Nuværende stykke: Stykke der ønskes tilføjet:
ingen Stk. X. Politiske resolutioner. Medlemmer har ret til at stille forslag om politiske resolutioner til Landsmødet. Det kræver 15 stillere, at få behandlet et forslag til politisk resolution. I fald resolutionen har karakter af en politisk vision, et udspil eller forslag har stillerne mulighed for at få en vurdering hos Politisk Forum.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Giver medlemmer en mere direkte vej til at få politisk indhold behandlet på Landsmødet og dermed vedtaget. Kan øge sandsynlighed for at programmet for Landsmødet bliver mere fyldt.

Vedrørende paragraf: 10 Stk.

Nuværende paragraf: Stykke der ønskes tilføjet:
ingen Stk. 10. Politiske resolutioner. Politisk Forum har ansvaret for at modtage medlemmers forslag til Landsmødet om politiske resolutioner, og give dem en vurdering i forhold til de tre kriterier om grad af inddragelse og gennemsigtighed i udviklingen, krav til format, og om det politiske indhold ligger indenfor rammerne af Alternativets overordnede visioner.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Giver Politisk Forum opgave om at behandle medlemsresolutioner i forbindelse med Landsmødet, hvilket aflaster Hovedbestyrelsen. og giver stillerne mulighed for at kvalitetssikre deres forslag. Giver mere arbejde til Politisk Forum.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.