Hovedbestyrelsen: Udvidelse af muligheden af at være kandidat og HB-medlem

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: §9 Stk. 5

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 5 Et medlem af hovedbestyrelsen kan ikke på samme tid være opstillet som kandidat til eller være medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet. Dette gælder dog ikke for medlemmet udpeget som repræsentant for Alternativets unge. [Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024] Stk. 5 Et medlem af hovedbestyrelsen kan ikke på samme tid være opstillet som kandidat til eller være medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet eller være medlem af kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketinget eller Europaparlamente. Dette gælder dog ikke for medlemmet udpeget som repræsentant for Alternativets unge. [Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024]
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Gør det muligt for at lokal- og storkredse, som er pressede, har mulighed for at have HB-medlemmer og have kandidater, på trods af overlap
Øger muligheden for at få flere kandidater som er aktive i Å.
Øger muligheden for at få et fuldtallig HB
Flere medlemmer risikerer at have for mange roller på i vores organisation.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.