Politisk Pakke: 3 | PoFo har ansvar for visioner, DPL for udspil, forslag og linje

Forslagstekst

Vedrørende §10:

Stk. 1 Formål Politisk Forum er Alternativets forum med ansvar for og myndighed over politiske visioner.

Formålet og hovedansvaret er rammerne for de politiske processer, så både borgere, interesseorganisationer, Alternativets medlemmer og folkevalgte har reel mulighed for at deltage i og påvirke processerne.

Politisk Forum skal fremme at borgere, organisationer og medlemmer involveres i tilblivelsen og gennemførelsen af Alternativets visioner.

Stk. 2. Udvikling af politik Politisk Forum har beslutningsmyndighed i forhold til de nationale og overnationale politiske processer, når de gælder politiske visioner.

Politisk Forum skal godkende eller afvise optagelsen i det officielle politiske program af politiske visioner på grundlag af kriterier om grad af inddragelse og gennemsigtighed i udviklingen, krav til format, og om det politiske indhold ligger indenfor rammerne af Alternativets overordnede visioner.

Vedrørende § 12

Stk. X. Sammensætning af Daglig Politisk Ledelse. Folketingsgruppen udpeger op til 2 af sine medlemmer til sammen med Politisk Leder at udgøre Daglig Politisk Ledelse

Stk. X. Daglig politisk styring. Daglig Politisk Ledelse træffer beslutninger ved et simpelt flertal. Daglig Politisk Ledelse fastlægger den daglige landspolitiske linje i samarbejde med Folketingsgruppen og med reference til partiprogrammet.

Stk. X. Relation til Hovedbestyrelsen. Et medlem af Daglig Politisk Ledelse har ret til deltagelse i alle typer af Hovedbestyrelsens møder, inklusiv krisemøder og lign., dog altid uden stemmeret.

Stk. x. Udvikling af Politik Daglig Politisk Ledelse har myndighed til at godkende enkeltstående politiske forslag, som officiel politik for Alternativet og en del af partiprogrammet.

Daglig Politisk Ledelse har beslutningsmyndighed i forhold til de nationale og overnationale politiske processer og deres produkter, når det gælder politiske udspil.

Daglig Politisk Ledelse skal godkende eller afvise optagelsen i det officielle politiske program af politiske udspil på grundlag af kriterier om grad af inddragelse og gennemsigtighed i udviklingen, krav til format, og om det politiske indhold ligger indenfor rammerne af Alternativets overordnede visioner.

Daglig Politisk Ledelse kan beslutte at bruge ressourcer til at understøtte udviklingsforløb for ny politik eller revision af eksisterende. Det gælder både forløb på eget initiativ eller på initiativ af folkevalgte, fagråd eller menige medlemmer.

Stk. x. Partiprogrammet. Daglig Politisk Ledelse har ansvaret for tilsyn med, formidling af og nødvendige redaktionelle ændringer i Alternativets officielle politiske program, som er summen af alle godkendte visioner, politiske udspil og forslag.

Daglig Politisk Ledelse kan løbende foretage mindre, nødvendige redaktionelle ændringer i det politiske program.

Daglig Politisk Ledelse skal sørge for at en samlet oversigt over Alternativets politiske program er nemt tilgængeligt for offentligheden.

Motivation for Pakke 3

En revidering af nuværende vedtægter. Tydeliggørelse at Politisk Forum vedtager ændringer på bagrund af tre kriterier: medlemsinddragelse, indhold og format og ikke selv står for udviklingen af politik.

Fordele:

Forankrer mandatet for større udspil hos Daglig Politisk Ledelse, samt tydeliggører hvor ansvaret ligger. Tydeliggører at politik skal revideres løbende med solnedgangsklausul. Ændrer ikke ved noget fundamentalt omkring Politisk Forum

Ulemper:

Risiko for at at politiske udspil ikke er forankret i organisationen. Ændrer ikke ved noget fundamentalt omkring Politisk Forum.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Hvordan bliver man medstilller?

Du kan skrive det her – og ellers er det inde på AlleOs (arbejder på at lave link her)

OK - Jeg vil gerne være medstiller.