Medlemsrettigheder: Kontingent

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 6 Stk. 2

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 2. Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for nyindmeldte opnås 90 dage efter kontingentbetaling. Hovedbestyrelsen fastsætter efter behov nærmere retningslinjer for restancer og anciennitet m.h.t. stemmeret og valgbarhed. Udmeldelse meddeles til landsforeningen og udmeldelsestidspunktet anses for at være det øjeblik ønsket herom er modtaget. Stk. 2. Kontingent. Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Hovedbestyrelsen fastsætter efter behov nærmere retningslinjer for restancer og anciennitet m.h.t. stemmeret og valgbarhed. Udmeldelse meddeles til landsforeningen og udmeldelsestidspunktet anses for at være det øjeblik ønsket herom er modtaget.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sætning om stemmeret efter 90 dage fjernes fra dette stykke, der primært handler om kontingent, for sammen med andre medlemsrettigheder af indgå i et nyt stykke.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.