Eksterne Ordførere: Daglig Politisk Ledelse har ansvar

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 12 Stk. 4

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 4 Ordførerskaber udpeges af Daglig Politisk Ledelse. Ordførere skal opfylde krav om valgbarhed, jf. §13, stk. 1 og stk. 2. Stk. X. Ordførerskaber. Ordførerskaber udpeges af Daglig Politisk Ledelse. Ordførere skal opfylde krav om valgbarhed, jf. §13, stk. 1 og stk. 2.

Daglig Politisk Ledelse fastlægger, hvor mange, hvilke og hvem, der udpeges til eksterne ordførerskaber.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele

Eksterne Ordfører bliver som begreb forankret i vores vedtægter.

Processen med at udvælge eksterne ordførere kan gå hurtigere end ved en bredere inddragelse.

Hvis Daglig Politisk Ledelse alene bestemmer, er der måske større chance for at de udvalgte eksterne ordførere kan samarbejde med medlemmerne af Folketinget.

Ulemper

Der kan opstå lukkede processer, hvor menige medlemmer og resten af organisationen ikke har indflydelse på eller indsigt i, hvorfor og hvordan eksterne ordførere er blevet udvalgt.

Der er større sandsynlighed for at overse talenter.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.