Eksklusion: Ikke dialogråd i eksklusion del 1

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 18 Stk. 2

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Inden en eksklusionssag kan rejses skal Dialogrådet have været inddraget i et mæglingsforsøg. Det skal skriftligt tydeliggøres at Dialogrådet inddrages med henblik på at undgå en mulig senere eksklusion. Udgår

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Det er et ønske fra dialogrådet selv.
Når først eksklusion er på bordet, så er det svært at lave konfliktmægling.
Der er intet forsøg på dialog i eksklusion konflikter.
Der er ikke nogen der følger processen, som ikke er en del af den og derfor ingen der fungere som en form for tilsyn.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.