Valg af kandidater: Fra skal til kan med kandidatudvalg del 1

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: §14 Stk. 5

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Der nedsættes et koordinerende kandidatudvalg i hver storkredsforening. Storkredsens kandidatudvalg består af ét medlem fra hver kommuneforening, samt 1-3 medlemmer af storkredsforeningens bestyrelse. Kommuneforeningerne udpeger selv deres medlem. Der kan nedsættes et koordinerende kandidatudvalg i hver storkredsforening.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer mere fleksibilitet for lokalforeningerne. Mindre forpligtende for lokalforeningerne

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.