Eksklusion: Anke eksklusion med stillere

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
18 ingen Et ekskluderet medlem har mulighed for at anke eksklusionen på det først forekommende landsmøde, hvis man har 5 stillere, ved skriftlig henvendelse til hovedbestyrelsen senest 4 uger før landsmødet. Det ekskluderede medlem har taleret til landsmødet ved det punkt hvor sagen behandles. Omgøres eksklusionen, træder medlemskabet i kraft med øjeblikkelig virkning.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Øger retssikkerheden i Å. Kræver lidt mere end den anden for at man kan få det på landsmødet. Dem der taler for kan være en af stillerne, som stadig er medlem Der kan være en konflikt, der får lov til at fylde. Det bliver ikke en ret man har

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.