Valg af kandidater: Opstillingsmøder for fjernelse af kandidater 1

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: §14 Stk. 3a

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Storkredsforeningernes faste opstillingsmøder afholdes i marts. De kan indkalde til supplerende opstillingsmøder efter behov. Kommuneforeningerne holder ikke opstillingsmøde på et fast tidspunkt, men indkalder efter behov. Storkredsforeningernes faste opstillingsmøder afholdes i marts. De kan indkalde til supplerende opstillingsmøder efter behov. Kommuneforeningerne holder ikke opstillingsmøde på et fast tidspunkt, men indkalder efter behov. Storkredsforeninger og kommuneforeninger har mulighed for at indkalde til opstillingsmøder for at fjerne tidligere valgte kandidater.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Gør det muligt for storkredsforeninger at kunne fjerne kandidater efterfølgende. Giver bestyrelser en stor magt for at kunne omgøre tidligere valgte kandidaters kandidatur.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.